We hebben overeenkomsten met de meeste nationale zorgverzekeraars, zodat notaʼs rechtstreeks en digitaal kunnen worden aangeleverd. Dit voorkomt veel papierwerk en dan hoeft u zelf geen nota in te dienen. De tarieven zijn landelijk vastgelegd door de overheid. Grote prijsverschillen zijn dus niet meer mogelijk.

 

Volledige boven- en/of onderprothese wordt voor 75% vergoed door de basisverzekering. De resterende 25% wordt vergoed door de aanvullende tandartsverzekering, indien afgesloten.

 

Volledige boven-en/of onderprothese op implantaten wordt, na machtiging, volledig vergoed door de basisverzekering, minus de speciale eigen bijdrage. Vooraf is bekend, wat de eigen bijdrage zal zijn.

 

Reparatie en rebasing (opvulling) van een volledige prothese wordt 90% vergoed door de basisverzekering.

 

Houd u wel rekening met het verplichte eigen risico!

Partiele of gedeeltelijke prothese wordt deels vergoed door de tandartsverzekering. Dit is per polis verschillend, zodat betreffende notaʼs niet digitaal worden verwerkt.
Voorafgaande aan de behandeling krijgt u een begroting, zodat duidelijk is wat de kosten zullen zijn.